top of page
Totality

Bærekraft

Totality er sertifisert Milføfyrtårn! Det betyr at vi har fokus på miljøet i alle beslutninger vi tar.

Totality fokuserer på bærekraft i alt fra renhold til administrative oppgaer

Transport

Vi bruker miljøvennlige fremkomstmidler på alle mulige strekninger

Produkter

Alle våre produkter er sertifisert etter de strengeste miljøhensyn

Kunnskap

God opplæring og kunnskap gjør at vi utfører våre tjenester på en miljøvennlig måte

Evaluering

To ganger i året har vi en fullstendig gjennomgang av våre rutiner og prosesser for å bli bedre!

Totality er Miljøfyrtårn

Bærekraft i en hver beslutning

Vår forpliktelse til miljøet er integrert i hver aspekt av vår virksomhet. Fra investering i energieffektiv teknologi og reduksjon av avfall til fremming av ansattes bevissthet, tar vi bærekraftige skritt mot en grønnere fremtid. Vi driver våre operasjoner med miljøvennlighet i tankene, og vi søker kontinuerlig innovative løsninger for å redusere vår økologiske fotavtrykk. Gjennom slike initiativer søker vi ikke bare å oppnå bedriftssuksess, men også å være ansvarlige globalt borgere, skape en varig positiv innvirkning på samfunnet og planeten vi deler.

bottom of page