top of page

Floor Cleaner

Gulvbehandling

Totality utfører gulvbehandling av de aller fleste typer gulv. Mange av våre kunder ønsker at vi behandler gulvet en eller flere ganger i løpet av året, slik at gulvet beskyttes og opprettholder sine opprinnelige egenskaper. 

Gulvet er den overflaten i et lokale som blir utsatt for mest slitasje. Spesielt i Norge med alle våre fire årstider. Salt, snø, grus og grove sko gjør at gulvmaterialet blir slitt. Dersom gulvet behandles og ivaretas på riktig måte kan man oppnå lengre levetid på gulvet! Gulvet vil også skinne og være enklere å holde rent for renholderen. 

I Totality behandler vi de fleste typer gulv og leverer dette ofte som en tjeneste sammen med daglig renhold. Men, vi leverer også gulvbehandling som enkeltstående tjeneste. 

Hva innebærer gulvbehandling?

Totality har riktige maskiner og høy kompetanse for å ivareta dine gulv. Vi leverer blant annet:

Polering​

Oppskuring

Boning

Rensing

Sliping

Olje

bottom of page