top of page
Holding Plant

Miljø og bærekraft i alt vi gjør!

I Totality fokuserer vi på å ta vare på miljøet og på våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Vi jobber derfor med prioriterte områder for å kontinuerlig forbedre oss selv og for at vårt miljøavtrykk skal være så lite som som mulig. Våre kunder skal vite at våre tjenester er miljøvennlig og at Totality tar miljøvennlige valg i alle ledd.

Miljøfyrtårn

Vårt overordnede mål er å ta så godt vare på menneskene og miljøet rundt oss som overhode mulig. Totality har derfor sertifisert seg som Miljøfyrtårn og kan på den måten synliggjøre vårt fokus på miljø og bærekraft. 

Klikk HER for å lese vår årlige klima og miljørapport.

Totality er miljøfyrtårn sertifisert

Vi støtter FNs bærekraftsmål

Totality tar også et aktivt standpunkt i målene med å nå FNs bærekraftsmål. Vi gjennomfører helt konkrete tiltak i vår daglige drift for å delta i det som er en felles innsats blant privatpersoner og næringsliv. Av FNs 17 bærekraftsmål har vi i Totality en mulighet til å bidra på fire av målene:

mål 3- bokmål.png
FNs bærekraftsmål 3 "God helse og livskvalitet" handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Dette bidrar vi til gjennom at våre ansatte bruker moderne og riktig renholdsutstyr. Gode HMS rutiner sikrer også god helse for våre medarbeidere og kunden. Totality bruker heller ikke kjemikalier som er skadelige for miljøet, og vi velger alltid miljøsertifiserte produkter.
mål 5- bokmål.png
FNs bærekraftsmål 5 "Likestilling mellom kjønnene" handler om å sikre likestilling og styrke kvinners stilling i samfunnet. Dette gjør vi ved å være oppmerksom på at likestilling ikke kan tas for gitt. Vi sørger for at kvinner og menn har de samme rettighetene i alle situasjoner. Dette gjelder i alt fra lønnsforhandlinger til karriereutvikling. Totality handler bevisst og krever at våre underleverandører også prioriterer likestilling. 
mål 8- bokmål.png
FNs bærekraftsmål 8 "Anstendig arbeid og økonomisk vekst" handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Totality sørger vi for at våre ansatte skal ha en trygg arbeidsplass. I tillegg sørger vi for å få flere kvinner i arbeid og redusere uformell og svart arbeid. Ved å følge tariffavtalen blir Totality en trygg og god arbeidsplass. 
mål 12- bokmål.png
FNs bærekraftsmål 12 "Ansvarlig forbruk og produksjon" handler om å sikre bærekraftige forbruks og produksjonsmønstre. Totality sørger vi for å ta miljøvennlige valg i alle ledd av bedriften. I renholdet benytter vi miljømerkede renholdsprodukter og vi førger for å bruke så lite renholdskjemikalier som mulig ved å bruke tørr renholdsmetodikk. Innen transport benytter vi elektriske firmabiler og der det er behov for forbrenningsmotor benytter vi biler med Euro 5 eller Euro 6 sertifikat.
bottom of page