top of page

Vaktmestertjenester

Totality leverer faste og temporære vaktmesteroppdrag. Med oss som partner sørger vi for at dine fasiliteter alltid er representative for ansatte, kunder eller beboere. 

Door Repair
Heater Check

La oss jobbe sammen

Våre vaktmestere tar på seg ansvaret for vedlikeholdet både inne og ute. Dette kan innebære alt fra små til store reparasjoner, søppelhåndtering, kontroll av ventilasjonssystemer, skifting av lyspærer og lignende. Vi har løsninger som gjør at du som kunde kan melde inn oppgaver til vaktmesteren, og at vaktmesteren kan rapportere funn om blant annet vedlikeholdsbehov som oppdages tidlig. Dette kan være med på å gi store besparelser over tid. 

bottom of page