top of page

Totality satser på bærekraftige løsninger i hele verdikjeden.

Vår ambisjon i Totality er å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Det gjør vi gjennom mange konkrete og målbare tiltak som eksempelvis å investere i smart teknologi, tilpasse arbeidsmetodikken, justere ned kjemikalieforbruket, fornye bil-parken og mye mer!


Miljøsertifisert renhold
Miljøfyrtårn

Hvorfor vi har valgt å sertifisere oss som Miljøfyrtårn?


Det er mange grunner til dette. For det første så gir det oss en reell miljø-gevinst ved at vi får bedre kontroll over forbruket vårt. Selv om vi utelukkende bruker miljøvennlige og sertifiserte produkter, så ønsker vi å bruke så lite kjemikalier i renholdet som mulig. Vi har derfor tilpasset renholdet og all opplæring til å fokusere på best mulig renhold med så lite bruk av kjemikaler som mulig, uten at dette går på bekostning av kvaliteten. Et slikt tiltak kan over tid også gi oss reelle økonomiske gevinster. Når vi tar beslutninger med miljø-brillene på, opplever vi at mange av tiltakene vi må etterleve også er gunstige for bunnlinjen.


F.eks:

  • Tettere oppfølging av forbruk, som f.eks. kjemikalier, kan gi lavere forbruk og derav reduserte kostnader

  • Bedre planlegging av kjøre-ruter gir lavere drivstoffutgifter.

  • Innkjøp av brukte produkter, eller utfordre om man faktisk behøver å kjøpe det i det hele tatt. Mye kan leies!

  • Selge eller gi bort istedenfor å kaste når man selv ikke trenger produktet.

Summen av mange små tiltak kan ha en stor positiv effekt på både miljøet og økonomien.


Skaper tillit


Vi opplever at våre kunder får en økt tillit til oss som selskap, og de tjenestene vi leverer. Det at vi er sertifisert som Miljøfyrtårn gir dem en tillit til at vi tar vare på miljøet på vegne av dem. Det er tydelig at bedrifter foretrekker å kjøpe tjenester av selskaper som har fokus på miljøet. Så vår oppfordring er, ikke bare prat om miljøet, gjør konkrete handlinger!


Vi setter miljø og arbeidsmiljø på agendaen hos våre leverandører.


Vi i Totality stiller alltid kritiske spørsmål til våre leverandører om måten de driver forretning på, og vi oppfordrer dem ofte til å tenke nytt. Vi krever derfor at våre leverandører enten er miljøsertifisert, eller er i prosess med å sertifisere seg. På den måten er vi med på å skape reelle positive effekter i hele verdikjeden. Dette er krav du også kan stille til dine kunder og samarbeidspartnere.


Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. I Totality er vi 100% åpne om hele vår verdikjede, og ønsker å ligge i forkant av Åpenhetsloven.


En spennende og lærerik reise.


Å bli sertifisert som Miljøfyrtårn er noe vi absolutt anbefaler alle. Det har vært en krevende, men spennende og lærerik reise. Prosessen med å sertifisere seg som Miljøfyrtårn gjør at man må virkelig vende om hver eneste sten i bedriften. Vi har blitt bedre kjent med bedriften vår, og gjennom kontinuerlige forbedringsprosesser ivaretar vi miljø-arbeidet ved å forbedre oss måned for måned, år etter år.


Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å lære mer om vår reise til å bli Miljøfyrtårnsertifisert og hvilke tiltak vi har gjort og jobber videre med.

1 view0 comments
bottom of page