top of page

Krav om offentlig godkjenning

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er ulovlig å selge renholdstjenester uten offentlig godkjenning.
Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er faktisk forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.

Hvilke plikter har man som innkjøper?

Som innkjøper av renholdstjenester må man sjekke at firmaet man kjøper renholdstjenester fra står oppført som godkjent i renholdsregisteret. Dette gjør man på Arbeidstilsynet sine nettsider: https://www.arbeidstilsynet.no/registre/renholdsregisteret/

I tillegg til dette må virksomheter som kjøper renholdstjenester påse at leverandøren etterlever allmengjøringsforskriften, eller påseplikten som den også heter. Påseplikt for kjøper av renholdstjenester gjelder bare der hvor kjøper driver næringsvirksomhet. I Totality hjelper vi alle våre kunder med dette, slik at dere slipper å tenke på det.

Alle renholdere som utfører renhold hos bedrifter må også ha HMS kort. Dette HMS kortet skal bæres av alle renholdere hver gang de er på jobb. Kortet identifiserer renholderen og hvilket firma de jobber for. Det vil også stå på HMS kortet om selskapet er en offentlig godkjent renholdsbedrift.

Hva må til for å bli godkjent renholdsbedrift?

For å bli godkjent som en offentlig renholdsbedrift må man kunne dokumentere at:

  • Selskapet gir lønn etter allmenngjort tariff

  • Har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring

  • Etterleve og oppfylle kravene om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

  • Selskapet må være knyttet til godkjent bedriftshelsetjeneste


Dette tiltaket har vært til stor hjelp for å øke seriøsiteten i bransjen.

Totality oppfyller alle kravene som en offentlig godkjent renholdsbedrift, og går også ytterligere til verks for å levere et godt arbeidsmiljø for våre ansatte og kunder.

Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål!

bottom of page