top of page

Oppdater dine smittevernrutiner

Selv om samfunnet har åpnet opp igjen, har vi som arbeidsgivere ansvar for å sikre et trygt arbeidsmiljø. Derfor er det vikig at smittevernrutinene blir holdt løpende oppdatert!


Mange situasjoner kan oppstå. En medarbeider kan ha vært i kontakt med en som har fått påvist korona (eller andre smittsomme sykdommer). En annen ansatt kan ha testet positiv. Hva gjør du som bedriftsleder? Og hvilke rutiner gjelder nå?


Dette er spørsmål man må kunne svare på som leder eller HR ansvarlig. Og hvilket svar som er riktig kan variere fra uke til uke...


Man må fortløpende vurdere endringene

Er det en ting vi har sett, så er det at lover og regler rundt smittevern og håndtering av smittesituasjoner kan endre seg fra dag til dag. Som bedrift er det derfor viktig at man kontinuerlig oppdaterer smittevernrutinene. Det kan stilles lovpålagte krav av bedriften, som har stor betydning for enkeltindivider og for å redusere smitten i samfunnet.


Risikovurdering

Arbeidsgivere plikter å ha oversikt over risikofaktorer av betydning for sin virksomhet. Dette gjelder både under en pandemi, og etter. Det vi i Totality har sett, er at ved å ha god risikostyring, så kan vi opprettholde et trygt arbeidsmiljø for våre ansatte og en trygg drift for våre kunder.


Rådgivning

I Totality har vi lang erfaring med risikovurdering og renhold som reduserer smitte. Spør oss gjerne om råd og hjelp dersom du lurer på hvordan du kan forbedre dine risikorutiner og redusere sannsynligheten for sykdom på arbeidsplassen.
bottom of page