top of page

Norgesvask blir Totality!

Norgesvask, som mange er kjent med, leverer miljøvennlige renholdstjenester til hele Norge. Vi opplever nå en økt etterspørsel fra våre eksisterende kunder og fra markedet som sådan, om leveranser av ytterligere tjenester.


I lys av disse tilbakemeldingene har vi jobbet med å bygge et apparat for å kunne levere flere tjenester.


Ved å tilby flere sammensydde tjenester, ønsker vi å være våre kunders foretrukne partner for eiendomstjenester.


Vi utvider derfor vår tjenesteportefølje fra renhold til å også inkludere:


  • Vaktmestertjenester

  • Kontortjenester

  • Support

  • Facility Management

  • KantineLes gjerne mer om våre tjenester her:
Dersom du har andre spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud, ta gjerne kontakt med oss!bottom of page