top of page

Hva er Facility Management?

De aller fleste bedrifter er avhengige av en rekke tjenester for å fungere optimalt. Det kan være rådgivning, renhold, vaktmestertjenester eller kontorstøtte. Facility Management handler om å samle disse tjenestene under én felles ledelse.


En kort introduksjon

I Norge er ikke begrepet Facility Management viden kjent. På norsk kan vi kalle dette for fasilitetsstyring. I tillegg til de utførende tjenestene, kalt facility services (renhold, vaktmester, kontortjenester, kantine, osv.), så ligger også ledelsesfunksjonen inn under Facility Management. Det betyr at både driften og koordineringen inngår i tjenesten.


Tjenestene som vi samler under Facility Management kan naturligvis leveres som enkeltstående tjenester fra ulike leverandører. Men det er mange fordelere ved å samle tjenestene inn under ett. Man oppnår blant annet helhet og optimal drift på tvers av alle tjenestene.


Site manager

Hos Totality opererer vi med site managers. Det betyr at våre FM kunder kun forholder seg til én person. Vår site manager er kundens hyppigste kontaktpunkt - og følger opp den daglige driften og sørger for å foreslå lønnsomme og effektive forbedringstiltak over tid.


Site manager bruker mye tid på å kontinuerlig forbedre tjenestene og sørger for stabil drift. Ved å bruke én leverandør er det også enklere å omdisponere ressurser. Site manager jobber med å sette i gang prosjekter, følge opp prosjekter og har den daglige kontakten med de andre medarbeiderene.


Hvorfor bruke Totality?

Vi er lidenskapelig opptatt av å levere høy kvalitet og setter alltid kunden i sentrum. Vi jobber med å kontinuerlig forbedre leveransen slik at kvaliteten kontinuerlig forbedres. I Totality har vi mange års erfaring, både praktisk og teoretisk. Dette bidrar til at våre leveranser er både miljøvennlige og utføres med den siste og mest oppdaterte metoder. Vi er trygge på at du kommer til å bli fornøyd med å bruke oss som partner.Denne artikkelen er også publisert på vår LinkedIn side. Følge oss gjerne der!

bottom of page