top of page
Totality

Fra Ambisjon til Aksjon: Vår Suksess som Miljøfyrtårn

Vår visjon i Totality er å bidra til et mer bærekraftig samfunn gjennom konkrete og målbare tiltak, som investeringer i smart teknologi, tilpasning av arbeidsmetodikken, reduksjon av kjemikalieforbruk, fornyelse av bilparken, og mer!Hvorfor Miljøfyrtårn-sertifisering?


Vi har valgt Miljøfyrtårn-sertifisering av flere grunner. Først og fremst gir det oss en reell miljøgevinst ved bedre kontroll over forbruket. Selv med bruk av miljøvennlige produkter ønsker vi å minimere kjemikaliebruken i renholdet. Vi har tilpasset renholdsprosedyrene og opplæringen for å sikre effektivt renhold med minimal bruk av kjemikalier, uten å gå på bekostning av kvaliteten. Slike tiltak har også potensial for langsiktige økonomiske gevinster. Beslutninger med miljøfokus har vist seg å være gunstige for bunnlinjen.


For eksempel:

  • Tett oppfølging av forbruk, som kjemikalier, gir lavere kostnader

  • Bedre planlegging av kjøreruter reduserer drivstoffutgifter

  • Bruk av brukte produkter, leiealternativer og resirkulering kan redusere kostnader og miljøpåvirkning


Samlet sett kan små tiltak ha stor positiv effekt på både miljøet og økonomien.Bygging av Tillit


Våre kunder har økt tillit til oss som selskap og våre tjenester, da Miljøfyrtårn-sertifiseringen bekrefter vår innsats for miljøet. Bedrifter foretrekker å samarbeide med miljøbevisste selskaper, og vårt råd er å gå fra ord til handling når det gjelder miljøet.

Vi tar også initiativet med våre leverandører ved å stille kritiske spørsmål og oppfordre dem til å tenke nytt. Våre krav om miljøsertifisering fra våre leverandører bidrar til positive effekter i hele verdikjeden, og vi oppfordrer deg til å gjøre det samme med dine kunder og samarbeidspartnere.

Åpenhet og Åpenhetsloven

Vi praktiserer full åpenhet gjennom hele verdikjeden og støtter Åpenhetsloven for respekt av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Å være 100% åpne om vår verdikjede setter oss i forkant av loven.


En Spennende Reise


Miljøfyrtårn-sertifiseringen har vært krevende, men også en spennende og lærerik reise. Den har tvunget oss til å evaluere hver eneste del av virksomheten vår. Gjennom kontinuerlige forbedringsprosesser styrker vi vårt miljøarbeid måned etter måned, år etter år.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt hvis du vil lære mer om vår reise til å bli Miljøfyrtårnsertifisert og de konkrete tiltakene vi har implementert og fortsetter å jobbe med.Comments


bottom of page