top of page

Behovsstyrt renhold med INSTA 800

Å gjøre rent er ikke noe man bare gjør. Det krever kunnskap, kompetanse og overblikk. Ved å benytte INSTA 800 metodikk har man gode forutsetninger for å gjennomføre og avgjøre kvalitet ut i fra et tydelig definert og forhåndsavtalt kvalitetsnivå. Totality er sertifisert i INSTA 800 og gir våre kunder avtalt kvalitet, hver gang.


Det er en økende etterspørsel etter INSTA 800 renhold. Dette er nok fordi INSTA 800 forsikrer deg om at dine lokaler alltid holder en standard som er godt nok. Ved å bygge en renholdsplan basert på INSTA 800 får du fastsatt:

  • Hvilket kvalitetsnivå det skal være etter at renholdet er utført

  • Kvalitetsprofil - som betyr at hvert rom har en romprofil

  • Avklart kvalitetsnivå per romprofil

  • Definerte mål for hvordan kvalitet skal måles, evalueres og følges opp


I tillegg til å presisere hvordan det daglige renholdet skal utføres, så setter det klare tidsintervaller for større oppgaver som f.eks. rengjøring av luftventiler, tak, vegger eller gulvbehandling.


Ved å følge metoden sørger renholderene for at lokalet alltid møter standarden, selv på områder i lokalet som kan være lett å glemme eller vanskelig å komme til. Ved å bruke Totality til å utføre renholdet vil du også være sikret en leveranse som tar i bruk det siste innen renholdsmetodikk og innovasjon.


Miljøvennlig renhold med INSTA 800

Når man velger en renholdsleverandør, så er det viktig å velge en leverandør som tar vare på miljøet. I renholdsbransjen kan det bli brukt mye kjemikalier og engangsprodukter dersom man ikke fokuserer på miljøvennlige løsninger. Det er derfor viktig å ta dette med i betrakningen. Totality er sertifisert som Miljøfyrtårn, noe som gjør at vi setter strenge krav til hvordan vi utfører renholdet og hvordan vi drifter selskapet i alle ledd.


Ved å benytte våre renholdstjenester kan du være trygg på at både renholdet og miljøet blir tatt på alvor.


Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om INSTA 800 renhold.bottom of page