top of page

6 kvalitetstegn du bør se etter hos en renholdsleverandør.

Renhold er et meget viktig arbeid, både for samfunnet og for oss som individer. Det eksisterer mange leverandører i markedet, noen mer seriøse enn andre. Renhold er en viktig bidragsyter til å forebygge både smitte og sykdommer, og er med på å skape et innbydende miljø. Vi har satt sammen noen kvalitetstegn du bør se etter når du skal velge renholdsleverandør.


1. Utfører renhold etter etablerte standarder

Med dette mener vi at renholderene bør være kjent med relevante standarder og ha gjennomført nødvendig intern opplæring. NS-INSTA 800 er et system som fastsetter renholdskvalitet og tilrettelegger for behovsstyrt renhold. Det betyr at renholderen forstår hva som skal vaskes, når, og hvor grundig.


Se gjerne mer informasjon om INSTA 800 på NHO Service sin renholdsportal.


2. Lang erfaring med renhold

Å velge en leverandør som har ansatte med fagbrev i renhold kan være en fordel. Dette er et kvalitetsstempel på at de ansatte har god kompetanse og erfaring innen renhold. Disse vil ha høyere kunnskap om kjemikaliebruk, hyigene, inneklima og forebygging av slitasje.


3. Riktig tidsbruk for oppdraget

Noen aktører i renholdsbransjen går langt for å skaffe seg kunder. Dette kan ofte gå på bekostning av tiden det tar å utføre renholdet. Planlegging av tidsbruk og beregning av rengjøringstid er to av de viktigste faktorene for et effektivt og vellykket renhold. Les mer om dette i NHO's kompendium.


4. Riktig grunnkompetanse

Opplæring er, som i så mange andre sammenhenhenger, kritisk for et vellykket renhold. Å ha en god grunnopplæring i bunn, er med på å sikre at den ansatte utfører renholdet på en måte som gir minst mulig slitasje på både kroppen og omgivelsene. I grunnopplæringen bør det inngå kunnskap om vaksemidler, dosering, blanding av forskjellige midler, vannmengde, kjemikalier og moppebruk. Renholderen bør også ha kjennskap til ulike typer overflater og hvordan de skal rengjøres med minst mulig slitasje.


5. God innstilling

Å bli møtt med et smil er noe vi alle setter pris på. At leverandøren har serviceorienterte medarbeidere kan være viktig for din bedrift. Både fordi de er med på å skape et godt arbeidsmiljø internt, men også ovenfor dine kunder som kan komme til å møte på en renholder. Renholdere gjør en viktig jobb, og det er derfor viktig med renholdere som forstår viktigheten av sitt eget arbeid!


6. Miljøfokus

Å jobbe med miljøet i fokus skal ikke ha en negativ konsekvens for kvaliteten på renholdet. Tvert i mot. Ved å benytte miljøvennlige produkter og metoder kan man oppnå bedre resultater, både i form av renholdskvalitet, men også i form av mindre slitasje på lokalene.Ta kontakt med oss for et tilbud på miljøvennlig og effektivt renholdbottom of page