top of page

Matte.jpg

Matteleie

Matter er ypperlige for å stoppe smuss ved inngangspartiet istedenfor at det blir dratt med inn i lokalet. Dette bidrar blant annet til å holde lokalene renere over lengre tid, bevarer gulvene i lokalet og reduserer renholdsbehovet. 

Totality tilbyr matteleie til alle bedrifter over hele Norge. 

Hvorfor matter?

I Norge har vi mange årstider med både regn og snø som gjør at skoene våre blir både våte og skitne. For å redusere tilsmusningen av dette innover i lokalene vil matter ved inngangspartiene kunne forebygge at man tar dette med seg videre inn. 

I tillegg til å ha matter ved inngangspartiene kan det være lurt å ha matter i andre tråkksoner som f.eks. ved resepsjonen og i heisen. 

Mattene byttes ut på faste tider som gjør at mattene holder et rent preg og fungerer slik de skal. Å leie matter er ikke noe man må gjøre hele året, men kan være fornuftig på de årstidene der det er mest slaps og søle utendørs. 

Ta kontakt med oss så kan vi sammen se på hva slags matter som passer til dine lokaler.

bottom of page