top of page

Facility Management

Å samle flere tjenester under en felles ledelse skaper effektiv driften på tvers. Jo flere tjenester man samler, desto bedre leveranse oppnår man. 

Det er fornuftig å samle flere tjenester under ett

Å samle flere tjenester under ett tak kan ha mange fordeler. Dette er noen:

  • Det vil være med på å redusere kostnadene ved at ressurser kan benyttes på tvers av oppgaver, og at ved større avtaler kan man få bedre innkjøpspriser.

  • Som kunde trenger man færre kontaktpunkter. Du trenger kun å forholde deg til én person som har en felles ledelse på alle dine tjenester.

  • Vi tar et strategist blikk på ditt behov. Våre eksperter fungerer som strategiske samarbeidspartnere som betyr at vi utfører tiltak som genererer effektivitets-, kostnads- og produktivitetsfordeler. 

  • Vi utarbeider en integrert modell der alle involverte medarbeidere trenes i å jobbe på tvers av de ulike tjenesteområdene. Dette bidrar til å strømlinje prosesser og funksjoner på tvers av tjenesteleveransene og gir en mer robust drift. 

bottom of page